KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenci ratownictwa medycznego szkolą się w GOPR

Studenci III roku kierunku ratownictwo medyczne brali udział w wizycie studyjnej w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym – Grupa Krynicka. Wizyta została zorganizowana przez mgr Ireneusza Szafrańca w dniach 28-30 maja 2018 r. i odbyła się w ramach projektu POWER 3.5.

Szkolenie pn. „Zasady funkcjonowania GOPR oraz rola ratownika medycznego w strukturach GOPR” prowadzone było przez specjalistów zajmujących się ratownictwem górskim. Zajęcia odbywały się w placówce GOPR a część praktyczna, gdzie studenci musieli wykazać się oprócz wiedzy teoretycznej również wydolnością fizyczną - w terenie. St5udenci poznali zasady funkcjonowania GOPR, współpracy z innymi służbami, sposoby lokalizacji poszkodowanych. W ramach zajęć terenowych ćwiczono sposoby ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnych terenów górskich z użyciem sprzętu specjalistycznego i udzielanie medycznych czynności ratunkowych.

 
Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK