Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenci ratownictwa medycznego szkolą się w GOPR

Studenci III roku kierunku ratownictwo medyczne brali udział w wizycie studyjnej w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym – Grupa Krynicka. Wizyta została zorganizowana przez mgr Ireneusza Szafrańca w dniach 28-30 maja 2018 r. i odbyła się w ramach projektu POWER 3.5.

Szkolenie pn. „Zasady funkcjonowania GOPR oraz rola ratownika medycznego w strukturach GOPR” prowadzone było przez specjalistów zajmujących się ratownictwem górskim. Zajęcia odbywały się w placówce GOPR a część praktyczna, gdzie studenci musieli wykazać się oprócz wiedzy teoretycznej również wydolnością fizyczną - w terenie. St5udenci poznali zasady funkcjonowania GOPR, współpracy z innymi służbami, sposoby lokalizacji poszkodowanych. W ramach zajęć terenowych ćwiczono sposoby ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnych terenów górskich z użyciem sprzętu specjalistycznego i udzielanie medycznych czynności ratunkowych.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK