KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta w Ostrawskim Pogotowiu Ratunkowym

Studenci III roku kierunku Ratownictwo Medyczne, 10 grudnia br. w ramach projektu POWR 3.5. uczestniczyli w wizycie studyjnej u naszych południowych sąsiadów w Ostrawskim Pogotowiu Ratunkowym „Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje” oraz w Centrum Powiadamiania Ratunkowego „Zdravotnické operační středisko ZZS MSK”.

Dzięki dyrektorowi Romanowi Gregorowi, studenci mieli możliwość poznać specyfikę funkcjonowania czeskiego systemu ratownictwa medycznego, kształcenia ratowników medycznych, ich szkoleń oraz kwalifikacji jakie posiadają. Mieli okazję również zgłębić wiedzę na temat zasad funkcjonowania czeskiego centrum powiadamiania ratunkowego, zobaczyć jak wygląda zintegrowane stanowisko dyspozytorów poszczególnych służb jak: ratownictwa medycznego, policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej.

 Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK