KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenci ratownictwa medycznego podczas polsko – czeskich ćwiczeń strażaków

W okolicach bocznicy kolejowej w Nysie zorganizowano międzynarodowe, polsko-czeskie manewry ratowniczych służb strażackich. Wzięły w niej udział jednostki straży pożarnych z Polski i Republiki Czeskiej, zarówno zawodowe jak i ochotnicze. Swój udział w manewrach zaznaczyła także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w postaci grupy studentów ratownictwa medycznego, członków Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR. Pełnili oni rolę osób poszkodowanych w zdarzeniu masowym, które było osią manewrów. Scenariusz zakładał, że dwa auta osobowe ulegną wypadkowi zderzając się ze stojącym na bocznicy wagonem kolejowym. W sumie obrażeniom uległo 10 osób, w tym dwoje pieszych, którzy w momencie zdarzenia znaleźli się w bezpośrednim sąsiedztwie pojazdów. Pozostali poszkodowani to użytkownicy samochodów osobowych. Według scenariusza byli oni zaopatrywani przez funkcjonariuszy straży pożarnych. Sytuacja taka mogła mieć miejsce w warunkach realnych, gdyż zdarza się, że pomocy poszkodowanym udzielają inne niż ratownictwo medyczne służby. Dzieje się tak zanim ambulanse systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dotrą na miejsce lub gdy ze względu na charakter zdarzenia ich załogi nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w ratowaniu poszkodowanych. Tak też stało się podczas ćwiczeń strażaków: rozszczelnieniu uległa cysterna przewożąca niebezpieczne materiały, dlatego też do poszkodowanych mieli dostęp wyłącznie przedstawiciele wyspecjalizowanych służb.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR, pełniący rolę pozorantów osób poszkodowanych, musieli przed ćwiczeniami ucharakteryzować się zgodnie z założeniami scenariusza. Jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Bardzo duże wrażenie na wszystkich uczestnikach manewrów i przybyłych gościach zrobiły bardzo realistycznie oddane rany, czy wystające w wyniku „otwartych złamań” kości. Można śmiało powiedzieć, że wysoki realizm odtwarzanych scenek stał się wizytówką Koła.

Inscenizacja wpisuje się w długoletnią współpracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie z SKNMR COR, czy w ogóle z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, a współudział strażaków z Czech może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Ćwiczenia zorganizowane w Nysie obserwowali studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne PWSZ w Nysie, przedstawicie władz samorządowych i służb mundurowych.

dr Ireneusz Barziej
opiekun SKNMR COR

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK