KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Instytut Zdrowia Publicznego mieści się w budynku D kampusu uczelnianego.

Jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt dydaktyczny - zaawansowane fantomy do nauki resuscytacji dorosłych i dzieci, intubacji, kaniulacji dożylnej i doszpikowej, zaopatrywania urazów. Pomoce naukowe są sukcesywnie odnawiane, regularnie dokonuje się zakupów nowego sprzętu. W najbliższym czasie zaplanowano wykonanie atrapy ambulansu ratunkowego dla studentów ratownictwa medycznego. Podobnie jak w pozostałych jednostkach Uczelni kadra naukowa i studenci Instytutu mogą korzystać z licznych urządzeń audiowizualnych, budynek posiada stałe przyłącze do sieci Internet. Warunki lokalowe prowadzenia zajęć dydaktycznych są bardzo dobre.

Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK