KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta uczniów z Jesenika 

19.03.2018 PWSZ w Nysie odwiedziła grupa uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły średniej zawodowej o profilu technicznym i budowlanym z Jesenika (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební). Spotkanie miało na celu głównie zaprezentowanie oferty dydaktycznej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyki. Gości przywitał Pan dr inż. Piotr Bernat Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społecznym, a po Uczelni młodzież oprowadzała Pani mgr Elżbieta Boruch z Bura Współpracy Międzynarodowej.

Uczniowie z zainteresowaniem wzięli udział w warsztatach drukowania 3D oraz skanowania 3D w technologii światła strukturalnego, które przeprowadził mgr inż. Jacek Tomasiak z INT oraz wysłuchali wykładu na temat sieci komputerowych przygotowanego przez mgr inż. Michała Malskiego z tego samego Instytutu.

Język polski i czeski nie był przeszkodą dla żadnej ze stron, a uczniowie zadawali wiele pytań. Po wykładzie cała grupa zwiedziła uczelnianą serwerownię, a następnie pracownie w budynku Instytutu Architektury.

Kolejnym punktem w ramach zaplanowanej wizyty w Nysie było zwiedzanie laboratoriów mechatroniki i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, gdzie studenci INT odbywają zajęcia laboratoryjne.

Wizyta uczniów z Jesenika była konsekwencją zainteresowania ofertą dydaktyczną PWSZ w Nysie i chęcią podjęcia studiów w nyskiej Alma Mater. Kandydaci z Czech, tuż po zdaniu matury, chcieliby spróbować swoich sił w Nysie. Młodzież z Czech uczestnicząca w spotkaniu interesowała się głównie kierunkami inżynierskimi, jak: Architektura, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Informatyka. Wszyscy zainteresowani studiowaniem w PWSZ w Nysie będą mogli wziąć udziału w intensywnym Kursie Języka Polskiego dla obcokrajowców organizowanym przez Biuro Współpracy Międzynarodowej  w terminie 10.09. - 28.09.2018. Udział w kursie pozwoli uczestnikom nie tylko na poznanie języka polskiego, ale również na zaznajomienie się z kulturą polską i lokalną społecznością.

 

 

Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK