KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wyjazd dydaktyczny do Zetkama sp. z o.o. 

28.05.2018 studenci III roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studiów stacjonarnych, zrealizowali wyjazd dydaktyczny do Zetkama sp. z o.o. zapoznając się z procesem produkcyjnym.

Celem tych zajęć było uzupełnienie programu dydaktycznego o praktykę przedsiębiorstwa produkcyjnego, w zakresie takich przedmiotów, jak: procesy produkcyjne,  automatyzacja wytwarzania, projektowanie procesów technologicznych, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, zarządzanie przedsięwzięciem, logistyka.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych“ POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Wyjazdy takie umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami w organizacji pracy przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyjazd do Zetkama sp. z o.o. wpisuje się, w koncepcję realizacji 5 dodatkowych kompetencji absolwentów i był realizowany w ramach tego Programu. W wyjeździe studyjnym uczestniczył Pan dr inż. Piotr Bernat pracownik Instytutu Nauk Technicznych.

 

Opiekun grupy
Piotr Bernat
Instytut Nauk Technicznych

 


Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK