KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenci ZIP na targach we Frankfurcie 

W dniach 11-13.06.2018 studenci III roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyli w  Międzynarodowym Targach we Frankfurcie nad Menem poświęconych tematycznie nowoczesnym rozwiązaniom w przemyśle procesowym. Na targach prezentowało się kilkuset wystawców reprezentujących wiodące firmy z całego świata. Podczas wizyty studenci mieli okazję wysłuchać interesujących prelekcji prowadzonych na stoiskach targowych oraz zapoznać się z najnowocześniejszymi urządzeniami i technologiami wykorzystywanymi w procesach produkcji realizowanych głównie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym czy energetycznym. Studenci również wzbogacili wiedzę zdobytą podczas studiów o interesujące wiadomości z zakresu realizacji procesów produkcji ciągłej wspieranych przez nowoczesne technologie informatyczne np. przez zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w zakresie planowania, sterowania i kontroli produkcji.

Spotkania i rozmowy z wystawcami, możliwość zobaczenia wielu ciekawych rozwiązań technicznych pozwoliło naszym studentom poznać kierunki rozwoju w prowadzeniu produkcji ciągłej oraz uświadomiło jak ważne jest ciągłe doskonalenie produkcji korzystając z innowacyjnych rozwiązań jakie niesie ze sobą postęp techniczny.

Wraz ze studentami III roku zarządzania i inżynierii produkcji w wyjeździe wzięli udział wykładowcy Instytutu Nauk Technicznych dr inż. Tomasz Wanat, dr inż. Piotr Chwastyk i mgr inż. Jacek Tomasiak.

 


Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK