KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta w Muzeum Tyskich Browarów Książęcych

Studenci III roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji udali się wraz z prowadzącym Panem dr. P. Bernatem 08.11.2018 do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych. W programie wizyty studyjnej było poznanie historii technologii produkcji piwa, współczesnej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych.

Wizyta studyjna poprzedzona była zajęciami przygotowawczymi w trakcie których studenci analizowali zagadnienia dotyczące produkcji masowej i konsekwencji  z tego wynikających. Program zajęć w ramach eko-zwiedzania poszerzony był o wiedzę z zakresu technologii oraz prośrodowiskowe aspekty pracy browaru. Stąd można było zapoznać się np. z recyklingiem czy normami zużycia surowców i sposobami zagospodarowania odpadów.

 

Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK