KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta uczniów z Kłodzka 

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie wizyta studyjna uczniów z LO w Kłodzku. W ramach wizyty studyjnej uczniowie odwiedzili Instytut Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk Technicznych i pomieszczenia Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych. W związku z napiętym grafikiem każdy z kierunków pokrótce przedstawił swoją ofertę dydaktyczną oraz atuty, którymi może się poszczycić.

Wizyta rozpoczęła się od zajęć w Instytucie Nauk Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo. Studenci PWSZ w Nysie przygotowali pokaz umiejętności pielęgniarskich, w skład którego wchodziły takie elementy jak: kąpiel oraz pielęgnacja noworodka, pielęgnacja ran przewlekłych, pomiar podstawowych parametrów życiowych, chirurgiczne mycie rąk oraz przeprowadzenie reanimacji u pacjenta z zatrzymaniem czynności życiowych. Przybyli uczniowie brali czynny udział w przygotowanym show.

Kolejnym instytutem odwiedzonym przez uczniów LO z Kłodzka był Instytut Nauk o Zdrowiu, w którym kształcenie odbywa się na trzech kierunkach: dietetyce, kosmetologii oraz psychofizycznym kształtowaniu człowieka. Jest to kierunek, który kształci przyszłych trenerów personalnych.

Panie dr Marta Misiarz oraz dr Jagoda Rydelek zaprezentowały kierunek dietetyka oraz oprowadziły po pracowniach  antropometrii oraz technologicznej, z których korzystają studenci w ramach nauki. Pani mgr Ewa Szura zaprezentowała kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka oraz kosmetologię. Młodzież została oprowadzona po pracowniach kosmetologicznych, pracowni wizażu i stylizacji oraz pracowni fizjoterapii i masażu.

O godz. 12.30 w pomieszczeniach RCTWiTI uczniowie z Kłodzka uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez wykładowców i studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zajęcia rozpoczęły się krótkim wykładem dr. inż. Piotra Chwastyka, który przedstawił kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, wykładane przedmioty, działalność kół naukowych oraz przybliżył sylwetkę absolwenta ZIP. Na prezentacji multimedialnej przedstawiono uczniom szereg krótkich filmów prezentujących aktywności studentów zarządzania i inżynierii produkcji w ramach procesu edukacji oraz działalności pozauczelnianej. Kolejny etap zajęć poprowadzili studenci kół naukowych funkcjonujących na kierunku ZIP wraz z opiekunem mgr. inż. Jackiem Tomasiakiem. Uczniowie mogli poznać proces skanowania 3D. Za pomocą skanerów wykonano model głowy jednej z uczennic oraz pokazano tworzenie profesjonalnych modeli 3D. Zaprezentowano także ramię robota, które wykorzystują studenci do nauki programowania na przedmiotach związanych z automatyzacją produkcji. Na drukarce 3D wykonano wydruk wcześniej przygotowanych przez studentów modeli przykładowych elementów. Uczniowie również mogli poznać budowę, działanie i możliwości zastosowania drona. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, szczególnie nowoczesne technologie, którymi studenci ZIP posługują się podczas nauki, wzbudziły zachwyt i dużą ciekawość naszych gości. 

Uczniom i nauczycielom bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę.

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK