KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla studentów kierunku ZIP 

15 studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji ukończyło kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Przez 10 dni, od 7 do 17.01.2019 zrealizowano 50 godz. zajęć, w tym 10 godz. dotyczyło praktyki w warunkach produkcyjnych. Studenci, którzy posiadali już podstawową wiedzę z zakresu maszyn CNC pozyskaną w trakcie zajęć znajdujących się w programie studiów, mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie programowania procesu wytwarzania na tokarki i frezarki CNC. Studenci wykonali szereg ćwiczeń na symulatorach w sali laboratoryjnej, a następnie mieli okazję własnoręcznie wykonać obróbkę tych detali na maszynach CNC w zakładzie produkcyjnym. Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zostały potwierdzone certyfikatami, które otrzymali wszyscy uczestnicy kursu.

 


Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK