KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta wykładowców PWSZ w Nysie w czeskiej firmie ONDRSTROJ

Przedstawiciele kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Nysie w składzie dr. inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr inż. Piotr Chwastyk - dyrektor RCTWiTI, odpowiedzialny za współpracę z przemysłem oraz mgr inż. Jacek Tomasiak - z-ca dyrektora Instytutu Nauk Technicznych odwiedzili czeskie przedsiębiorstwo Ondřejovická strojírna, a.s. w Zlatych Horach.

Firma ONDRSTROJ prowadzi produkcję niestandardowych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z normami czeskimi i międzynarodowymi. Produkcja odbywa się na indywidualne zamówienia klientów. Każdy wyrób wymaga precyzyjnie wykonanego projektu i wysokiej dokładności w procesie produkcji. Firma posiada wiele międzynarodowych certyfikatów gwarantujących wysoką jakość produkowanych wyrobów, dla osiągniecia których przeprowadza się dużą liczbę badań i testów jakościowych. Wśród dużego wachlarza produkowanych wyrobów są wymienniki ciepła, reaktory i kolumny dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetycznego, spożywczego i dla rafinerii. Z uwagi na duże rozmiary i ciężar produkowanych wyrobów dużym wyzwaniem dla firmy ONDRSTROJ są procesy logistyczne w zakresie dostarczania wyrobów do klienta.

Przedstawiciele Firmy Pan Ing. Roman Starek, członek zarządu i dyrektor oraz Pan Evžen Zondlak, przedstawiciel ISM Management, przedstawili naszym wykładowcom historię firmy, profil produkcji oraz zapoznali ze strukturą organizacyjną. Program wizyty obejmował również zwiedzanie zakładu, co pozwoliło zapoznać się z nowoczesnymi metodami realizacji procesu produkcji. Celem wizyty było nawiązanie bliższej współpracy z firmą, której profil produkcji wpisuje się w kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji. Podczas bardzo owocnego spotkania postanowiono, że współpraca z PWSZ w Nysie dotyczyć będzie przed wszystkim wspierania procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk i staży dla studentów, organizacji wizyt studyjnych czy też realizacji prac dyplomowych. Możliwa będzie również współpraca naukowa. W najbliższym czasie zostanie oficjalnie podpisana umowa o współpracę pomiędzy firmą Ondřejovická strojírna, a.s. w Zlatych Horach a naszą Uczelnią.

 

Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK