KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

NOWOŚĆ - inżynieria zrównoważonego rozwoju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uruchomiła nową specjalność - inżynieria zrównoważonego rozwoju. Powstanie nowej specjalności ma związek z planowaną budową zakładu firmy UMICORE w nyskiej strefie ekonomicznej. Na potrzeby nowej specjalności utworzone zostaną nowe laboratoria wyposażone w najwyższej klasy aparaturę badawczą i dydaktyczną. W PWSZ w Nysie planowane jest utworzenie Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju jako jednostka świadcząca usługi badawcze i edukacyjne dla różnych podmiotów, firm oraz instytucji. Wyposażenie nowego Centrum oraz planowana do budowy elektrownia fotowoltaiczna posłużą m.in. do realizacji zajęć na specjalności związanej z elektro-mobilnością, innych projektów edukacyjnych oraz wdrażania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Studenci kształcący się na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu. W pracowniach są m.in.: drukarki 3D, laser do grawerowania i wycinana. Jest także pięcioosiowy robot, którego można programować komputerowo do wykonywania rożnych zadań. W czasie studiów studenci mogą zapoznać się z automatyzacją produkcji, na wyposażeniu Instytutu Nauk Technicznych jest także ploter frezująco-grawerujący oraz najnowocześniejsze bezzałogowe statki powietrzne.

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwent kończący kierunek może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową. Może pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji lub inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania czy technicznego przygotowania produkcji lub na stanowiskach pokrewnych, jak np. kontrola jakości, czy utrzymanie ruchu.

Program studiów obejmuje, oprócz zajęć dydaktycznych, praktykę zawodową i zajęcia realizowane we współpracy z wiodącymi na rynku przedsiębiorstwami.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK