KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konferencje, wydarzenia cykliczne - 2013:

Jerzy Midzianowski

14.11.2013 Zetkama 1
ZETKAMA S.A. to jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 50 krajów na całym świecie. Na początku została przestawiona nam krótka prezentacja na temat firmy i jej działalności, następnie zostaliśmy oprowadzeni po halach, gdzie mogliśmy zobaczyć przebieg produkcji, takich wyrobów jak zawory.
Całość produkcji odbywa się na terenie zakładu począwszy od odlewania poprzez nadawanie kształtów operacjami np. toczenia, szlifowania, przez montaż, aż po pakowanie i szykowanie produktu do wysyłki. Pierwszym działem jest odlewnia. To tam zaczyna się pierwszy proces wytwarzania zaworu. W szczególności proces dodawania domieszek np. magnezu do kadzi z żeliwem robi ogromne wrażenie "efekty świetlne". Kolejnym działem jest dział kontroli procesów w odlewni. To właśnie tam podejmowane są decyzje odnoście proporcji dodawanych składników do kadzi. Aby uzyskać większą dokładność wyników, z pieca pobiera się próbkę odpowiedniej wielkości. Próbka badana jest w laboratorium za pomocą urządzenia zwanego spektrometrem emisyjnym. W tym procesie otrzymywany jest skład chemiczny badanej próbki. Pomiar składu chemicznego próbek dokonywany jest zgodnie z obowiązującym cyklem kontroli. W sytuacji, w której skład chemiczny odbiega od norm zachodzi konieczność dokonania korekty materiałów wsadowych. Dopiero po zgodnej analizie metal zwalniany jest na produkcję odlewów. Kolejnym działem jest dział maszynowy w całości standardowy: tokarki CNC, tokarki konwencjonalne, frezarki, szlifierki itd. Operatorzy wykonują tutaj prace dotyczące nadawania ostatecznego kształtu wg dokumentacji technicznej. Ostatnim procesem produkcyjnym w którym zabezpieczany jest produkt jest lakierowanie. Za pomocą lakierowania natryskowego uzyskuje się strukturę na tyle twardą i odporną na czynniki zewnętrzne, aby dostatecznie chronić wyrób podczas użytkowania.
Reasumując, wyjazd uważam, że tego typu zajęcia, jak w Zetkamie połączony ze zwiedzaniem Gór Stołowych, to dobry sposób połączenia nauki i miło spędzonego czasu. Najważniejsze, że zobaczyliśmy jak powinno wyglądać dobre zarządzanie przedsiębiorstwem.

Arkadiusz Salski, sem. 5 ZIP
Plan wyjazdu:

    1. Wyjazd z pod budynku głównego A o godzinie 8:00 grupy wraz z wykładowcą dr P.Bernatem.
    2. Około godziny 10:00 przyjazd do miejsca gdzie znajduje się firma- Ścinawka Średnia.
    3. Zapoznanie się z działalnością formy w Sali konferencyjnej, po czym zajęcia w grupach prowadzone przez pracowników firmy w odlewni, laboratorium, hali obróbkowej itd.
    4. Powrót do autokaru i wyjazd w Góry Stołowe i zwiedzanie tego regionu – około godziny 14:00 do 16:00
    5. Powrót do Nysy

Przebieg:

Zanim przybyliśmy do miejsca gdzie znajduje się firma, zatrzymaliśmy się w mieście Kłodzko, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić rynek tego miasta i zrobić grupowe zdjęcie.
Po przyjeździe do firmy, na samym początku zaproszono nas do biura gdzie pracownik za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił nam wszelkie informacje związane z firmą i jej zakresem działalności. Na koniec mogliśmy zadawać pytania na temat firmy, na które pracownik udzielał nam odpowiedzi, a wszelkich dodatkowych informacji związanych z tymi pytaniami udzielał nam dr Bernat.
Następnie podzielono nas na dwie grupy i rozpoczęliśmy zajęcia. My od części produkcyjnej odpowiedzialnej za produkcję podzespołów, malowanie, kontrolę jakości oraz próby wytrzymałości odpowiednie dla danej części.
W dalszej kolejności skierowano nas do magazynków gdzie pracownik opowiedział o sposobie magazynowania gotowych wyrobów i podzespołów, które są ustawiane w magazynach tymczasowych ze względu na ich przepływ w linii produkcyjnej.
W ostatniej części mieliśmy okazję zobaczyć na żywo procesy odlewnicze żeliwa oraz stanowisko odpowiedzialne za sterowanie tym procesem. Pokazano nam również w tej części jak wygląda praca laboratorium takiego przedsiębiorstwa oraz jakie badania się w nim wykonuje. Na koniec umożliwiono nam skorzystanie ze stołówki firmy.
Po ukończeniu zwiedzania firmy, udaliśmy się w Góry Stołowe do miejsca zwanego Szczelińcem w celu zdrowotnego spaceru po górach.
Na koniec spaceru udaliśmy się do autokaru w celu powrotu do Nysy.

Zdjęcia:

Wnioski:

Wyjazd dydaktyczny był dla nas bardzo przydatny, ponieważ mieliśmy okazję przyjrzeć się od strony praktycznej jak wygląda stosowanie zagadnień omawianych na przedmiotach związanych z automatyzacją produkcji, procesami technologicznymi i zarządzaniem w firmie Zetkama, która posiada własną odlewnię żeliwa i oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 50 krajów na całym świecie. Dzięki uczestnictwu w wyjeździe dr P. Bernata mogliśmy otrzymywać na bieżąco objaśnienia związane z tematem wyjazdu, który przebiegł w miłej atmosferze.

Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK