KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Informacja podstawowa

Studia inżynierskie 7 semestrów
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Program studiów pozwala na kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Kształcenie studentów tego kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące procesów produkcyjnych na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu.

Przygotowanie zawodowe.
W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowuje się studentów do pracy zawodowej w różnych branżach. Celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności inżyniera - menedżera, przygotowanego do objęcia kierowniczego stanowiska w przedsiębiorstwie, niezależnie od jego formy prawno-organizacyjnej.
Takie przygotowanie daje też możliwość rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej. Absolwent kończący kierunek może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową. Może pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji lub inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania czy technicznego przygotowania produkcji lub na stanowiskach pokrewnych, jak np. kontrola jakości, utrzymanie ruchu.

Program studiów obejmuje, oprócz zajęć dydaktycznych, praktykę zawodową i zajęcia realizowane po za siedzibą Uczelni.
Praktyki realizowane w przedsiębiorstwach stwarzają studentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możliwość kontaktu z przyszłymi pracodawcami.

Baza dydaktyczna

Opis laboratorium
Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mają dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych.
STUDENT kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji korzysta w ramach zajęć laboratoryjnych m. in. z następujących programów komputerowych:

 • AutoCAD
 • Mechanical Desktop
 • Inventor
 • KSPT
 • MTS
 • MS Project
 • CDN XL

AutoCAD Mechanical
Program ten jest jednym z bardziej zaawansowanych programów wykorzystywany do zapisu konstrukcji 2D oraz projektowania mechanicznego. Posiada wszystkie walory oprogramowania AutoCAD poszerzone o symbole mechaniczne, bibliotekę elementów znormalizowanych oraz posiada możliwość automatycznego generowania stopni uproszczenia co w znacznym stopniu ułatwia wykonanie dokumentacji technicznej.AutoCAD Mechanical daje możliwość prostych obliczeń inżynierskich z zakresu:

 • obliczania wałków,
 • obciążenia i wytrzymałości łożysk,
 • dokonywania obliczeń w celu wyboru połączenia śrubowego w oparciu o rozkład sił, materiał oraz metodę obciążenia.

Program ten posiada również możliwość określania wytrzymałości obiektów w zakresie statycznym. Użytkownik może dodawać punkty, krawędzie, obszary podparcia i obciążenia, a program obliczając metodą elementów skończonych określa wytrzymałość oraz odkształcenia elementów.

Autodesk Inventor
Autodesk Inventor - jest to program przeznaczony do projektowania trójwymiarowego. Projektując elementy w tym programie skupiamy się głównie na wykonaniu modelu przestrzennego, będącego odzwierciedleniem rzeczywistego urządzenia. Po wykonaniu elementu przestrzennego program umożliwia w sposób automatyczny generowanie dokumentacji rysunkowej a w szczególności generowanie rzutów rysunkowych, przekrojów, widoków itp.


MS PROJECT
Program Microsoft Project wspomaga proces planowania przedsięwzięć.
Program w praktyce wykorzystuje się przy realizacji skomplikowanych zadań projektowych związanych z dużą liczbą elementów składowych danego projektu.


Kolejne kroki projektowe powiązane są ze sobą zależnościami czasowymi

System CDN XL
Prędkość działania, szybkość podejmowania decyzji, łatwość dotarcia do informacji to wyzwania stawiane nowoczesnym firmom chcącym przetrwać i wzmocnić swoją pozycję na konkurencyjnym rynku. Celem systemu CDN XL wprowadzonego na rynek przez firmę CDN jest wspomaganie działalności tych firm, ułatwienie procedur oraz umożliwienie dostępu do istotnych informacji pozwalających podejmować trafne decyzje.


System OPTIMA
Charakterystyka aplikacji
Możliwość pracy na programie wynajmowanym od producenta w ramach usługi Comarch iOPT!MA24. Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranych funkcjonalności przez Internet, a program i dane są przechowywane w nowoczesnym i w pełni zabezpieczonym Centrum Danych Comarch.

Struktura programu

Wyjazdy dydaktyczne
Uzupełnieniem zajęć dydaktycznych są wyjazdy organizowane dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji do zakładów produkcyjnych i usługowych.
Dotychczas studenci byli w: Skoda SA w Mlada Bolesław, w Elektrowni Opole, Fiat SA w Tychach, Lutz Blades Polska Domaszkowice, Zetkama SA w Ścinawce Średniej i wielu innych.

Koła naukowe
W ramach studenckich kół naukowych prowadzone są działania z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji Koło naukowe "Młodzi projektanci"
W październiku 2003 roku zawiązała się Koło naukowe "Młodzi projektanci", a swą działalność pod nazwą Studenckie Koło Naukowe "Młodzi projektanci" przy Instytucie Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zarejestrowało 11.05.2004 roku. Opiekunem koła naukowego został Pan dr Piotr Bernat, a od 2011 roku prowadzi je Pan dr inż. Tomasz Wanat.

Koło naukowe Abaculus
Z początkiem maja 2005 roku na kierunku Zarządzania i inżynierii produkcji PWSZ w Nysie powstało koło naukowe ABACULUS prowadzone przez mgr inż. Jacka Tomasiaka.

Pracownicy
Badania naukowe pracowników Instytutu koncentrują się na:

 • zarządzaniu, w tym produkcją, jakością, personelem,
 • komputerowym wspomaganiu technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji,
 • rozwiązaniach systemowych w zarządzaniu produkcją,
 • komputerowo zintegrowanym zarządzaniu.
Pracownicy Instytutu reprezentują m.in. następujące dyscypliny naukowe: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu, marketing, informatyka, technologia maszyn. Efekty ich prac znajdują swe odzwierciedlenie w licznych publikacjach oraz czynnym uczestnictwie w konferencjach naukowych.
Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2012    webmaster:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK