KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Informacja podstawowa

Studia inżynierskie 7 semestrów
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Program studiów pozwala na kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Kształcenie studentów tego kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące procesów produkcyjnych na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu.

Przygotowanie zawodowe.
W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowuje się studentów do pracy zawodowej w różnych branżach. Celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności inżyniera - menedżera, przygotowanego do objęcia kierowniczego stanowiska w przedsiębiorstwie, niezależnie od jego formy prawno-organizacyjnej.
Takie przygotowanie daje też możliwość rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej. Absolwent kończący kierunek może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową. Może pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji lub inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania czy technicznego przygotowania produkcji lub na stanowiskach pokrewnych, jak np. kontrola jakości, utrzymanie ruchu.

Program studiów obejmuje, oprócz zajęć dydaktycznych, praktykę zawodową i zajęcia realizowane po za siedzibą Uczelni.
Praktyki realizowane w przedsiębiorstwach stwarzają studentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możliwość kontaktu z przyszłymi pracodawcami.

Instytut Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK