Historia Zespolu

Nazwa TANERO powstała od pierwszych liter słów TANiec i aERObik, który pani Ola prowadziła przez długi czas dla naszych rodziców. Studio rozpoczęło swoją działalność 1 listopada 2004 rok. Pomysłodawczyniami i założycielkami są : Aleksandra Król-Kassan i Dorota Kusyk. W wyznaczonym dniu zgłosiły się 64 osoby na casting do Nyskiego Domu Kultury. Wszystkie dziewczyny przeszły próbę tańca. Choreografka pani Aleksandra pokazała układ taneczny , który dziewczyny zaliczały po 4 osoby. Pod uwagę brane było : prezentacja, rytmika i ruch. Wszystkie punkty sumowano i wyłoniono 3 grupy taneczne. Zaawansowaną, średnią i początkującą. Przyjęto wszystkich , którzy podpisali regulamin i kartę zgłoszeniową. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Na początku była tylko grupa Seniorów (same dziewczyny) ale zapotrzebowanie na taniec nowoczesny wzrosło i od IX 2006 r. powstały dwie nowe grupy: Dzieci 7-11 lat oraz Juniorzy 12-15 lat.
Obecnie, AZS TANERO NYSA jest członkiem PZTF.

Na zajęciach tancerki poznawały i do dziś poznają:

  • podstawy baletu
  • rytmikę
  • aerobik
  • taniec sportowy
  • taniec latino
  • piramidy sportowe
  • akrobatykę

AZS TANERO NYSA - członkiem PZTF
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK