AZS TANERO NYSA

ul. GŁUCHOLASKA 12, 48-303 NYSA
tel/fax. 77 4090680 - sekretariat AZS TANERO
NIP 7532335064
509 788 038 - kierownik artystyczny Aleksandra Król-Kassan
adres e-mail : swf@pwsz.nysa.pl

wpłaty dokonujemy na konto: NR KONTA: 49 1020 3714 0000 4902 0134 3227
z dopiskiem WZÓR: opłata za taniec JAN KOWALSKI grupa Tanero MINI

Kierownik artystyczny ALEKSANDRA KRÓL-KASSAN tel: 509 788 038
adres e-mail: tanero@onet.eu

AZS TANERO NYSA - członkiem PZTF
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK