KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta studyjna w firmie IBM Poland we Wrocławiu

Biuro Karier PWSZ w Nysie zorganizowało dla studentów Instytutu Informatyki wizytę studyjną do firmy IBM Delivery Centre Poland we Wrocławiu.

W dniu 26 maja 2014 studenci drugiego i trzeciego roku Instytutu Informatyki PWSZ w Nysie wzięli udział w wizycie studyjnej do firmy IBM we Wrocławiu. W ramach wizyty studenci mieli możliwość zwiedzenia i zapoznania się ze strukturą funkcjonowania firmy oraz zakresem oferowanych przez IBM usług. W drugiej części spotkania studenci spotkali się z rekruterem firmy IBM, która omówiła ze studentami proces rekrutacji i selekcji pracowników do firmy IBM. Przedstawione zostały także wymagania stawianie kandydatom na poszczególne stanowiska oraz na stanowiska, na które w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone nabory.

Trzecia część spotkania poświęcona była na wykład szkoleniowy z zakresu zabezpieczania urządzeń i sieci komputerowych.

Ponadto w ramach wizyty odbyło się spotkanie dyrekcji Instytutu Informatyki z przedstawicielami Działu Współpracy z Uczelniami. W ramach spotkania omówiono zakres współpracy Uczelni i firmy IBM oraz możliwości rozwoju wspólnych działań.

mgr inż. Bartłomiej Kozak
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy

 


Instytut Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2013    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK