KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Informatycy na wizycie studyjnej w firmie AIUT

Studenci kierunku informatyka uczestniczyli w wydarzeniu pn.: „wizyta studyjna w firmie AIUT”, które odbyło się w dniu 02.03.2018 w Gliwicach.

Podczas wizyty studyjnej w firmie AIUT organizowanej przez Biuro Karier PWSZ w Nysie w ramach projektu podnoszenia kompetencji studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, studenci z kierunku informatyka zrealizowali wszystkie założone merytoryczne efekty kształcenia.

Ponadto w ramach wydarzenia uczestnicy mieli możliwość poznania specyfiki pracy w różnych działach firmy AIUT, zapoznać się z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w pracy informatyka, poznać metody zastosowania pojazdów autonomicznych do usprawnienia procesu produkcji czy też metodykę budowania i oprogramowywania robotów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Uczestnicząc w wizycie studyjnej studenci poznali środowisko pracy w firmie, dzięki czemu będą w stanie jeszcze podczas studiów zdobywać umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą im lepiej przygotować się do podjęcia pracy w firmie AIUT.


Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Instytut Nauk Technicznych - kierunek informatyka, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK