KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta studyjna maturzystów z Jesenika

Dnia 4 kwietnia br. w murach nyskiej Uczelni gościła grupa uczniów szkół średnich z Jesenika, zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach: architektura, finanse i rachunkowość, filologia angielska, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, kosmetologia oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka.

Wizytę studyjną otworzył Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, witając przybyłą młodzież wraz z opiekunami: Ing. Z. Vidláková, Ing. J. Paulová, MVDr. J. Pillichová (dr wet.) oraz P. Šeděčka, reprezentującymi Hotelovą školę V. Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Prorektor, dziękując za zainteresowanie ofertą dydaktyczną, zaprosił do podjęcia studiów w PWSZ w Nysie. Wskazał też na obopólne korzyści wynikające z partnerstwa PWSZ w Nysie i szkół średnich w Jeseniku, a także obu regionów. Doc. Drewniak w swym wystąpieniu dziękował osobom, które przyczyniły się do tak udanej współpracy, tj. Pani Zdence Blistanowej - wiceburmistrz Jesenika, Panu Janowi Rotterowi - Dyrektorowi CSS Jesenik oraz Panu dr. inż. Piotrowi Bernatowi - koordynującemu współpracę z otoczeniem społecznym, w tym transgarniczną współpracę polsko-czeską.

Młodzież z Czech zapoznała się z kierunkami architektura, finanse i rachunkowość, filologia angielska, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kosmetologii. Zwiedzała także laboratoria architektury, informatyki, zarządzania i inżynierii produkcji. Duże wrażenie na maturzystach zrobiła możliwość skanowania 3D realizowana w laboratorium kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie hali sportowej AZS przy ul. Głuchołaskiej 12 (budynek X). Po raz kolejny młodzież była pod pozytywnym wrażeniem dla profesjonalizmu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia i zawodowstwa studentów wykonujących ćwiczenia, wyposażenia, ale przede wszystkim dostępności dla studentów sprzętu sportowego najnowszej generacji.

Maturzyści z Jesenika nie tylko wyrazili zainteresowanie ofertą dydaktyczną PWSZ w Nysie, lecz składali wyraźne deklaracje dotyczące ich studiów w PWSZ w Nysie, w szczególności na kierunkach inżynierskich.

PWSZ w Nysie reprezentowali: Pan dr hab. inż. Tomasz Malczyk prof. PWSZ w Nysie - Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki, Pan dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, doc. PWSZ w Nysie - Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki, Pan mgr Andrzej Jaworski i Pan mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk - kierunek architektura); Pani dr inż. Marta Targowicz - kierunek finanse i rachunkowość; Pani dr Alina Dittmann - Dyrektor Instytutu Neofilologii (kierunki filologia angielska, germańska i język biznesu angielski); Pan mgr inż. Daniel Halikowski i Pan mgr inż. Michał Malski – kierunek informatyka; Panowie dr inż. Piotr Chwastyk i dr inż. Piotr Bernat, a także Pan mgr inż. Jacek Tomasiak Zastępca Dyrektora Nauk Technicznych oraz student II roku Pan Piotr Miziorko - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji; Pani mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek - kierunek kosmetologia; Pan dr Remigiusz Kubiak i Pani mgr Ewa Szura Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu - kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, mgr Elżbieta Boruch - Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Informacje o współpracy PWSZ w Nysie ze szkołami średnimi w Jeseniku:

Radio Opole, Stravenki i studencka kolej. Nyska PWSZ współpracuje z 8 uczelniami w Czechach
http://radio.opole.pl/462,17&idpi=465&idxi=229073&si=1

Radio Opole, Nyska PWSZ pozyskuje studentów z Czech. Na początek Jesenik
http://radio.opole.pl/462,17&idpi=465&idxi=231766&si=1

Studenci z Czech coraz częściej chcą studiować w Nysie
http://radio.opole.pl/100,232335,studenci-z-czech-coraz-czesciej-chca-studiowac-w

Licealiści z Czech odwiedzili nyską PWSZ. "Uczelnia daje nam wiele możliwości. Chcemy z tego skorzystać"
http://radio.opole.pl/100,232766,licealisci-z-czech-odwiedzili-nyska-pwsz-uczelni

27 marca-2 kwietnia 2018 r., Nowiny Nyskie, nr 13.

Na stronach www szkoły średniej z Jesenika SOŠ a SOU strojírenské a stavební: www.soje.cz

 

Instytut Nauk Technicznych - kierunek informatyka, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK