KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicy InstytutuPracownicy - informatykaPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

 Stypendium pracodawcy przyznane po raz trzeci

Cementownia ODRA S.A. kolejny już raz przyznała stypendia pracodawcy studentom Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w Nysie. W obecnej edycji przyznano dwa stypendia doceniając wysoki poziom naszych studentów. W imieniu Władz Cementowni Odra S.A. decyzje o przyznaniu stypendiów wręczył Pan dr Marek Kacperak.

Studenci III roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji: Pani Magdalena Kubicka i Pan Robert Zając, oprócz stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie, będą mieć możliwość odbycia 3-miesięcznych praktyk zawodowych w siedzibie Fundatora.

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK