KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicy InstytutuPracownicy - informatykaPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
DYREKCJA pokój telefon
konsultacje
e-mail
Dyrektor:
dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski
prof. PWSZ w Nysie
A104 774090857 Piątek tz godz. 13.00 - 14.30
Z-ca Dyrektora - kierunek informatyka:
dr inż. Tomasz Piłot
112 D
08 H
774090566 Czwartek tn godz. 18.00 - 19.30
Czwartek tp godz. 14.30 - 16.00
PROFESOROWIE:
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska,
prof. PWSZ w Nysie
112 D Czwartek tp godz. 17.50 - 19.30
ADIUNKCI:
dr inż. Piotr Chwastyk C101 774090870 Czwartek tz godz. 11.20 - 12.50
dr inż. Janusz Dudziak Bud. A Sobota zz godz. 11.30 - 13.00
dr inż. Damian Raczyński 1 H Poniedz. tz godz. 18.00 - 19.00
Niedziela zz godz. 19.30 - 20.00
dr inż. Lesław Sieniawski
204 H Sobota zz godz. 9.40 - 11.10
WYKŁADOWCY:
dr inż. Adam Dudek H8 774090566 Czwartek tz godz. 11.20 - 12.50

dr inż. Adam Sudoł
A2 Środa tz godz. 12.50 - 13.45
mgr inż. Michał Malski H8 774090566 Piątek tz godz. 14.30 - 16.00
INSTRUKTORZY:
mgr inż. Daniel Halikowski H8 774090566 Poniedz. tp godz. 14.30 - 16.00
Środa tz godz. 8.00 - 8.45

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI:
prof. dr. hab. inż. Adam Grzech Ceniony i lubiany wykładowca, jeden z współtwórców Instytutu Informatyki PWSZ w Nysie, odszedł do wieczności 21 listopada 2016.
dr inż. Antoni Tarkiewicz Ceniony wykładowca, powszechnie lubiany przez młodzież akademicką, wspaniały kolega i przyjaciel, po ciężkiej chorobie odszedł do wieczności 27 marca 2005.
Instytut Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK