KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicy InstytutuPracownicy - informatykaPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie otrzymała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Informatyka prowadzonym w Instytucie Infromatyki, wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA).

W uchwale Prezydium PKA nr 746/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. czytamy, że "uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego rodzaju na kierunku INFORMATYKA. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym."

Decyzja o podjęciu uchwały i wystawienie pozytywnej oceny kierunku informatyka nastąpiła po przeprowadzonej w październiku 2006 r. kontroli Zespołu Oceniającego PKA oraz po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Technicznych.

Uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest bardzo ważna dla Instytutu Informatyki, który rozpoczął w roku akademickim 2006/2007 6 rok swojego istnienia. Jest jednocześnie kolejnym dowodem szczególnej dbałości naszej Uczelni o jakość kształcenia.

Prezydium zaplanowało następną ocenę naszego kierunku w roku akademickim 2012/2013.

Instytut Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK