Kontrast:

KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

RACHUNEK BANKOWY DO ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ

Z dniem 01.01.2020 r. uległa zmianie nazwa banku oraz nr rachunku bankowego funduszu uczelni, na który zgodnie z § 48 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie należy zwrócić nienależnie pobrane świadczenie:

Bank Gospodarstwa Krajowego
nr rachunku: 32 1130 1219 0026 3142 0820 0002

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK