Kontrast:

KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Sposób składania wniosku
o zapomogę z powodu ograniczeń związanych
z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Studenci!

Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z dokumentami można składać drogą elektroniczną na adres stypendia@pwsz.nysa.pl celem wstępnej weryfikacji.

Po wstępnej weryfikacji i ewentualnym uzupełnieniu braków, dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
            ul. Armii Krajowej 7
            48-300 Nysa
z dopiskiem: Pomoc materialna

W przypadku zapomogi nie ma katalogu wymaganych dokumentów, ważne jest by student potwierdził w sposób wiarygodny zasadność wniosku.

Za podstawę przyznania zapomogi uznaje się utratę źródła dochodu, spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związaną z sytuacją zagrożenia epidemicznego oraz pogorszenie sytuacji materialnej, nie zaś sam fakt wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK