KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Erasmus+ dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Nysie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo wziąć udział w procesie rekrutacji w ramach programu Erasmus + i zdobyć szansę na wyjazd stypendialny na studia, praktyki zawodowe lub staż absolwencki dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), więcej >>. Osoby z „dodatkiem socjalnym” starające się o wyjazd muszą spełniać takie same kryteria jak inni kandydaci, czyli wziąć udział w procesie rekrutacji. Informacje na temat programu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie w zakładce Erasmus +.

Uwaga - można otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd!

Studenci wyjeżdżający na studia, praktykę lub staż zawodowy w ramach Programu Erasmus + znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z Programu PO WER jeżeli:

  • w poprzednim roku akademickim mieli przyznane stypendium socjalne w PWSZ w Nysie;
  • oraz w roku realizacji mobilności planują ponownie wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego;
  • wypełnią wniosek o przyznanie "Dodatku socjalnego" PO WER* dla stypendystów Programu ERASMUS+ (załącznik 1) i złożą go wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wyjazdu na studia lub praktykę w Biurze Współpracy Międzynarodowej (dokumenty do pobrania).

Fundusze w ramach Programu PO WER są wypłacane w złotówkach na wskazane przez studenta konto. Wysokość dofinansowania dostępna jest na stronie http://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/bwm/pliki/alokacja_2015_2016.pdf

Więcej informacji i niezbędne dokumenty do pobrania na stronie Programu Erasmus+ www.erasmusplus.org.pl oraz w Biurze Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK