KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Erasmus+ dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Nysie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo wziąć udział w procesie rekrutacji w ramach programu Erasmus + i zdobyć szansę na wyjazd stypendialny na studia, praktyki zawodowe lub staż absolwencki dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), więcej >>. Osoby z „dodatkiem socjalnym” starające się o wyjazd muszą spełniać takie same kryteria jak inni kandydaci, czyli wziąć udział w procesie rekrutacji. Informacje na temat programu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie w zakładce Erasmus +.

Uwaga - można otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd!

Studenci wyjeżdżający na studia, praktykę lub staż zawodowy w ramach Programu Erasmus + znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z Programu PO WER jeżeli:

  • w poprzednim roku akademickim mieli przyznane stypendium socjalne w PWSZ w Nysie;
  • oraz w roku realizacji mobilności planują ponownie wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego;
  • wypełnią wniosek o przyznanie "Dodatku socjalnego" PO WER* dla stypendystów Programu ERASMUS+ (załącznik 1) i złożą go wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wyjazdu na studia lub praktykę w Biurze Współpracy Międzynarodowej (dokumenty do pobrania).

Fundusze w ramach Programu PO WER są wypłacane w złotówkach na wskazane przez studenta konto. Wysokość dofinansowania dostępna jest na stronie http://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/bwm/pliki/alokacja_2015_2016.pdf

Więcej informacji i niezbędne dokumenty do pobrania na stronie Programu Erasmus+ www.erasmusplus.org.pl oraz w Biurze Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK