KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

WSPARCIE STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W PWSZ w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem, oprócz działalności związanej z pomocą materialną dla studentów, jest również zapewnienie osobom niepełnosprawnym niezbędnej pomocy w trakcie studiowania. Praktyczne wsparcie, życzliwa obsługa, zrozumienie - to cel naszych działań na rzecz zwracających się o pomoc studentów z niepełnosprawnościami.

W PWSZ w Nysie może studiować każda osoba niepełnosprawna, która spełni warunki rekrutacji przewidziane w Regulaminie studiów uczelni (tj. złoży komplet wymaganych dokumentów oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań studiowania na danym kierunku w przypadku kierunków takich jak: Dietetyka, Informatyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Psychofizyczne kształtowanie człowieka i Ratownictwo medyczne.

Student naszej Uczelni może liczyć na wsparcie w zakresie:

  • materialnym
  • informacyjnym
  • emocjonalnym

Więcej: [ .pdf ]

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Małgorzata Dzikowicz

tel: 77 409 08 65
e-mail: malgorzata.dzikowicz@pwsz.nysa.pl, stypendia@pwsz.nysa.pl

GMACH GŁÓWNY im. Christopha Scheinera, Budynek A (pokój 213, II piętro)
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK