NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Gallery Nysa City

UAS in Nysa in the REALISE project (Erasmus+ Strategic Partnerships)
Realising the potential of the international mobility of staff in higher education

University of Applied Sciences in Nysa has been invited by the Warsaw University in Poland to participate in the REALISE project (Erasmus+ Strategic Partnerships) - Realising the potential of the international mobility of staff in higher education; Project number: 2016-1-FR01-KA203-024267

Coordinator:
University Paul-Valery, Montpellier 3, France

Consortium:
http://www.realise-erasmusplus.fr/?q=university/associate-partners

Duration of the project: 3 years: 2016-2019

Aim of the Project: REALISE is a Strategic Partnership that aims at improving the implementation and recognition of staff mobility, in order to maximize its impact on both individuals and institutions

Objectives:

  • Identify and develop innovative practices regarding the implementation of the Erasmus+ programme for staff mobility
  • Foster the recognition of mobility in the career development of academic, administrative and technical staff in HEIs
  • Raise institutional awareness about the added value of staff mobility and promote its contribution to HEIs' internationalization strategies

Expected results:

  1. A set of survey tools
  2. A comparative analysis of staff mobility across Europe
  3. A Handbook for improved implementation of the Erasmus+ programme for staff mobility
  4. A Training module on how to improve staff mobility activities
  5. The conclusions of the policy dialogue at national / European levels

Project`s WEB site: http://www.realise-erasmusplus.fr/?q=project-description

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK