NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Partner
Universities
Nysa City

Delegation from the University of Montenegro

On 3-7/04/2019 UAS Nysa had the pleasure to guest prof Boban Melović, the Vice-Dean of Economy Department, Ms Milicę Vukcevic and Ms Milicę Muhadinovic from the University of Montenegro. The mobility was organized based on the bilateral agreement between two universities.

Our guests met with dr inż. Mariusz Kołosowski, the Vice-Rector for Didactics and Students affairs at UAS Nysa. The meeting was a great opportunity to discuss the future cooperation, as well as to consult the exchange of students and university staff between the institutions. Moreover, the delegation visited the most important places in Nysa and saw city center monuments.

Prof. Boban Melović, Ms Milica Vukcevic and Ms Milica Muhadinovic provided the lectures, which subject matter included:

  • “Financial statements”
  • “Brand management as a competitiveness determinant in the modern era”
  • “Cost-Volume-Profit Analysis”
  • “International Investments”

At Finance Department our guests took part in the meeting with dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof at UAS Nysa and dr Joanna Szczepańska with whom they discuss the possible areas of cooperation, as well as the initial schedule of some common programmes and projects in the nearest future.

We would like to express our thanks to the delegation from Montenegro for visiting Nysa and providing the lectures.

Read more about the University of Montenegro: https://www.ucg.ac.me/

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK