NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Partner
Universities
Nysa City

Indian Delegation at UAS Nysa

University of Applied Sciences in Nysa had the pleasure to guest a delegation from St. Francis de sales School in New Delhi with their director -priest Arun Poulose. The students and the teachers were welcomed by the Prorektor of UAS Nysa dr Mariusz Kołosowski and the workers of the International Relations Office. During the stay, guests got familiar with the study offer for international students, and made a presentation about Indian culture by dancing and wearing traditional colorful outfits.

The delegation visited Nysa thanks to the cooperation with Nysa Primary School no. 5 coordinated by Mr Józef Pańczyszyn. The students from India were accommodated in the houses of families from Nysa and the workers of UAS Nysa. Moreover, the representants of St. Francis de sales School visited Primary school no. 5 and “Carolinum” High School. It’s worth to mention that school in New Delhi also guested the workers of UAS Nysa during their delegation to India.
Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK