NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Gallery Nysa City

RECRUITMENT RULES

Recruitment procedure starts from 01.06.2016for both weekdays and weekend basis (paid) studies.
Application deadlines:

Beginning of the recruitment procedure
01.06.2017
Deadline:
a) for weekdays studies
b) for weekend basis studies

14.07.2017, 1 p.m.
14.07.2017, 1 p.m.
Preliminary examinations
17.07.2017, 10 a.m.
Recruitment results
27.07.2017, 6 p.m.

The recruitment procedure can be prolonged in case of availability of free places.
Application deadlines:

Deadline:
a) for weekdays studies
b) for weekend basis studies

18.08.2017, 1 p.m.
18.08.2017, 1 p.m.
Preliminary examinations
21.08.2017, 10 a.m.
Recruitment results
30.08.2017, 6 p.m.

The recruitment procedure can be prolonged in case of availability of free places.
Application deadlines:

Deadline:
a) for weekdays studies
b) for weekend basis studies

08.09.2017, 1 p.m.
08.09.2017, 1 p.m
Preliminary examinations
11.09.2017, 10 a.m.
Recruitment results
20.09.2017, 6 p.m.

The recruitment procedure can be prolonged in case of availability of free places.
Application deadlines:

Deadline:
a) for weekdays studies
b) for weekend basis studies

06.10.2017, 1 p.m.
06.10.2017, 1 p.m.
Preliminary examinations
09.10.2017, 10 a.m.
Recruitment results
18.10.2017, 6 p.m.

4. Admission requirements for full time studies:
The documents required should be sent to:
International Cooperation Office at the University of Applied Sciences in Nysa
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa, Poland
Tel. +48 77 409 08 56 / +48 77 409 08 62
Fax: +48 77 409 11 59

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK