NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Partner
Universities
Nysa City

FIELDS OF STUDY

1. UAS in Nysa offers full time (studies that occur on weekdays) and part-time studies that take place at the weekend. Both of these routes are offered at the following levels: Bachelor (3 years), Engineer (3,5 years) and Master (Nursing and Internal Security) degree level, at the following fields of study:

Bachelor:

 • Architecture (engineer)
  - specialisation Architecture and urban planning
  - specialisation Conservation and preservation of arts works
  - specialisation Architecture and urban planning studies in the English language
  - specialization Architecture of light
 • Internal security
  - specialisation Penitentiary
  - specialisation Economic security
  - specialization Security of information technology systems
  - specialisation Management of security systems
  - specialisation Criminology and crime detection
 • Dietetics
  - specialisation Administrative dietetics
  - specialisation Clinical dietetics
 • Philology
  - specialisation English Studies - studies in the English language
  - specialisation German Philology - studies in the German language
  - specialisation Business English - studies in the English language
 • Finance and accounting - selected courses possible in the English language
  - specialisation Corporate finance
  - specialisation Accounting and financial control
 • Informatics (engineer) - selected courses possible in the English language
  - specialisation Network and information technology security
  - specialisation Computer games and multimedia
  - specialisation Internet systems
  - specialisation Systems and computer networks
 • Jazz and popular music
  - specialisation Sound engineering
  - specialisation Instrumental and vocal
  - specialisation Artistic education in jazz and popular music
 • Cosmetology - selected courses possible in the English language
  - specialisation Cosmetic chemistry and technology
  - specialisation Specialist cosmetology
 • Nursing * - selected courses possible in the English language
 • Psychophysical development
  - specialisation Personal trainer
  - specialisation Psychomotor recreation
  - specialisation Instructor of motor training
 • Medical rescue
 • Management And Production Engineering (Engineer) - selected courses possible in the English language
  - specialisation Production automation and mechatronics systems Security management
  - specialisation Quality management
  - specialisation Production and service management
  - specialisation Innovation and projects management

Master:

 • Internal security
  - specialisation Security of local communities
  - specialisation Internal security services and formations
  - specialisation Management in crisis situations
 • Nursing

Full description of fields available here:
http://www.pwsz.nysa.pl/aktualnosci/pliki/University_of_Applied_Sciences_in_Nysa.pdf


2. COURSES IN ENGLISH:

 • Architecture and urban planning (engineer)
  - specialisation Architecture and urban planning in the English language

 • Philology
  - specialisation English Studies
  - specialisation Business English
International students are accepted to studies in Polish language at UAS in Nysa if they:
 • complete a 1-year course in preparation for undertaking studies in the Polish language at centres appointed by the Minister in charge of matters relating to higher education, hereafter reffered to as “Minister”, or
 • have obtained a language certificate issued by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, or
 • have obtained a confirmation issued by UAS in Nysa, that their Polish language preparation and level of command allows to study in the Polish language.

Foreigners are allowed to take up studies in foreign languages (English and German) if they submit an appropriate document/certificate of confirming their foreign language skills in that language (at least B2 level) or if they pass a language exam held at UAS in Nysa.

International students who choose to participate in selected classes/courses/modules held in the English language are obliged to attend POLISH LANGUAGE COURSE and pass the Polish Language Exam after 1st year of studies.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK