NewsContactInternational OfficePolish Desk of the EuroIndia Centre in NysaCBEKZ

International Cooperation Office

Brochure Erasmus+ Gallery Nysa City

Polish-German Double Diploma Programme in Architecture within the University of Applied Sciences in Nysa and Hochschule Lausitz in Cottbus was established in 2008 with help from DAAD and PNFN Foundations. This kind of Programme was a consequence of very fruitful cooperation n between both institutions in frames of LLP ERASMUS Programme. It was also a response for market needs that promotes specialists, who are professionals knowing realities both countries.

Double Diploma Programme is a full Bachelor degree programme lasting 3,5 years with obligatory mobility two semesters in partner institution and 3-months long practical training in host country. During the seventh semester students are obliged to prepare their graduation project. Subject of this project as well as the choice of the university for graduation project is a respective choice of a student. Evaluation of the project is done by the lecturers from both universities. After graduation student will get two degrees: bachelor of arts in Hochschule in Cottbus and engineer of architecture in PWSZ Nysa.

Regular elements of Polish-German Double Diploma Programme are workshops, organized twice
a year. During those workshops students have possibility to get known with specific case studies and practical experience. Positive experiences and flattering opinions were a trigger to create the international “ConsArch” workshops as an Erasmus Intensive Course very popular and appreciated both by students and lecturers.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK