Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSZ w Nysie - wysoka ocena jakości kształcenia naszej Uczelni.

Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy kolejny już raz opracowało raport przedstawiający opinie absolwentów PWSZ w Nysie.

Absolwenci wszystkich kierunków studiów na zakończenie studiów proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości kształcenia naszej Uczelni. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi możemy poznać między innymi plany edukacyjne i zawodowe naszych absolwentów, aktywność podczas studiów oraz opinię dotyczącą całego okresu nauczania. Wyniki badań pomagają dostosować kierunki studiów i programów kształcenia do wymagań rynku pracy oraz podnieść jakość kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Jednym z głównych wniosków przeprowadzonej w tym roku ankietyzacji jest fakt, iż nasi absolwenci są bardzo zadowoleni z odbytych studiów. Aż 85% respondentów wybrałoby PWSZ w Nysie ponownie a 86,7% z nich wybrałoby ten sam kierunek.

Zapraszamy do zapoznania się z całościowym raportem dotyczącym losów zawodowych absolwentów rocznika 2016/2017.

Badanie losów absolwentów 2016/2017

 
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK