Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Zawodowcy - projektanci 2D i 3D zakończyli specjalistyczny kurs

W listopadzie i grudniu 2017 roku, Instytut Nauk Technicznych oraz Biuro Karier PWSZ w Nysie zorganizowały kurs obejmujący 60 godzin zajęć z zakresu obsługi programów AutoCAD (2D), Autodesk Inventor (3D) oraz EdgeCAM.

Kurs organizowany jest rokrocznie przez Biuro Karier PWSZ w Nysie głównie dla studentów i absolwentów Uczelni, jednak w tym roku uczestnikami szkolenia oprócz studentów byli również szkoleniowcy z Zakładu Karnego w Nysie.

Uczestnicy zostali przygotowani do wykonywania projektów 2D i 3D co jest dla nich bardzo dużym atutem w wykonywaniu obecnej oraz przyszłej pracy zawodowej.

Wszyscy uczestnicy kursu z wynikiem pozytywnym zaliczyli egzamin końcowy i otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

A jakich specjalistycznych umiejętności wymaga Twój przyszły pracodawca? Zgłoś się do Biura Karier PWSZ w Nysie, a pomożemy Tobie w zdobyciu niezbędnych umiejętności praktycznych.

 
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK