Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Pomyślna rekrutacja zakończona!  Majówka w Grecji  gwarantem 3 miesięcznej zagranicznej praktyki z firmą  RAINBOW i programem Erasmus.

W dniu 5 kwietnia br. Instytut Nauk o Zdrowiu, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej zorganizowali kolejne spotkanie z firmą RAINBOW dotyczące  rekrutacji studentów psychofizycznego kształtowania człowieka do wakacyjnej pracy.

Kolejnym etapem, który gwarantuje 3 miesięczną praktykę poza granicami kraju do wybranego miejsca w charakterze trenera osobistego i animatora czasu wolnego jest odbycie tygodniowego szkolenia w Grecji na koszt firmy Rainbow, po którym studenci zostaną kwalifikowanymi animatorami czasu wolnego pożądanymi w hotelach w wielu ciekawych zagranicznych ośrodkach hotelarskich.  

Życzymy udanego pobytu szkoleniowego w Grecji i odbycia niezapomnianych oraz owocnych praktyk.

 
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK