Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Staże w Parlamencie Europejskim 

Weź udział w rekrutacji i wygraj staż w Parlamencie Europejskim! 

Celem staży im. Roberta Schumana jest wsparcie edukacji europejskiej i kształcenia zawodowego obywateli UE oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy w Parlamencie Europejskim.

Czas trwania stażu: 5 miesięcy.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

- mają ukończone 18 lat;

- posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;

- spełniają wymogi językowe;

- przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

- nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;

- w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

 

Terminy staży oraz terminy składania podań:

Staż w okresie 1 października – 28/29 lutego – termin składania podań: 1 czerwca – 30 czerwca

Staż w okresie 1 marca – 31 lipca – termin składania podań: 1 listopada – 30 listopada

Aby ubiegać się o staż im. Roberta Schumana skontaktuj się z Biurem Karier PWSZ w Nysie.

 

Kandydaci mogą ubiegać się o maksymalnie 3 staże w jednym okresie.

 

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK