Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Misją Biura Karier PWSZ w Nysie jest udzielanie wszechstronnego wsparcia studentom i absolwentom w wejściu i rozwijaniu się na rynku pracy.

Realizacja misji Biura Karier odbywa się poprzez następujące cele:

 1. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, kształtującego umiejętności studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy.
 2. Organizacja kursów i szkoleń zwiększających atrakcyjność studentów i absolwentów na rynku pracy.
 3. Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat rynku pracy, jego wymagań i tendencji.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami - pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staży zawodowych dla studentów i absolwentów.
 5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Samorządem Studenckim, zrzeszeniami pracodawców oraz innymi podmiotami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć i propagowania inicjatyw adresowanych do studentów i absolwentów szukających pracy.

Wszystkich studentów oraz absolwentów PWSZ w Nysie zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Biura Karier.
 • W rozmowie z doradcą zawodowym będziesz mógł określić swoje mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe, zaplanować i zarządzać własną karierą zawodową.
 • Dzięki udziałowi w organizowanych przez biuro warsztatach i szkoleniach, nabędziesz umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy.
 • Za pośrednictwem biura będziesz mógł zdobyć doświadczenie i wiedzę uczestnicząc w stażach i praktykach.
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) oraz wypełniania kwestionariuszy on-line.
 • Doradcy zawodowi zapoznają Cię z technikami rekrutacyjnymi oraz pomogą Ci przygotować się do procedur selekcyjnych stosowanych przez pracodawców.
 • W Biurze Karier znajdziesz informacje o możliwościach dalszego kształcenia: studiach podyplomowych, stypendiach, szkoleniach, kursach. Znajdziesz również oferty pracy w kraju i za granicą.
 • Uzyskasz informacje na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zapoznasz się z lokalną i ogólnopolską prasą skierowaną dla osób poszukujących pracy

Biuro Karier PWSZ w Nysie powstało w styczniu 2006 r. Utworzenie Biura zostało dofinansowane ze środków Funduszu Pracy, przekazanych Uczelni na podstawie umowy zawartej przez Starostwo Powiatowe w Nysie i PWSZ w Nysie. Była to pierwsza tego typu umowa w Polsce.

Ponadto w Biurze Karier można także skorzystać z komputera z dostępem do Internetu aby:
 • napisać lub poprawić swoje dokumenty aplikacyjne,
 • wysłać aplikacje do pracodawców,
 • wypełnić formularze aplikacyjne on-line,
 • szukać pracy poprzez Internet.
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK