Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Szanowni Pracodawcy,

Biuro Karier PWSZ w Nysie zaprasza Państwa do nawiązania współpracy oraz zapoznania się z ofertą jaka została dla Państwa przygotowana.

Współpracujemy z Pracodawcami w zakresie:

  • rekrutacji dobrze wykwalifikowanych pracowników,
  • wyszukiwania studentów, którzy chcieliby napisać dedykowaną pod Państwa firmę pracę dyplomową,
  • organizacji szkoleń dla studentów i absolwentów PWSZ w Nysie poszerzających ich wiedzę oraz umiejętności,
  • promowania Państwa ofert pracy na stronie Biura Karier PWSZ w Nysie oraz w gablotach na terenie Uczelni; aby zamieścić ofertę pracy uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres: biurokarier@pwsz.nysa.pl,
  • organizacji spotkań w ramach programu "Poznaj firmę - znajdź pracę". Celem projektu jest nawiązanie długofalowej współpracy na płaszczyźnie pracownik - pracodawca, a program każdego spotkania zakłada prezentację firmy, dyskusję na temat kulis pracy oraz przedstawienie dostępnych ofert pracy,
  • organizacji wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.

Poniżej prezentujemy Państwu informacje o kierunkach, na jakich kształcimy naszych studentów. Mamy nadzieję, że będą one Państwu pomocne przy poszukiwaniu dobrze wykształconych pracowników.

Nauki artystyczne:
Jazz i muzyka estradowa

Nauki artystyczne:
Jazz i muzyka estradowa

Nauki ekonomiczne:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość

Nauki humanistyczne:
Filologia angielska
Filologia germańska
Język biznesu angielski

Nauki medyczne:
Dietetyka
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Zdrowie Publiczne

Nauki techniczne:
Architektura i urbanistyka
Informatyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK