Biuro Karier

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Biuro Karier PWSz w Nysie wie, że idealny kandydat starający się o pracę powinien oprócz wiedzy specjalistycznej posiadać także „umiejętności miękkie”. Chcemy pomóc naszym studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy, dlatego oferujemy szkolenia z zakresu:

 1. umiejętności miękkich:
  - zarządzanie sobą w czasie,
  - metody aktywnego poszukiwania pracy,
  - kreowanie ścieżki kariery zawodowej,
  - autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej,
  - przygotowanie CV i listu motywacyjnego,
  - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  - coaching.
 2. umiejętności specjalistycznych:
  - kurs języka migowego z elementami słownictwa medycznego na poziomie KSS 1 i KSS 2,
  - specjalistyczny kurs AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk Inventor
  - kurs języka niemieckiego z elementami słownictwa medycznego na poziomie B1 i B2,
  - kurs lean manufacturing - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją,
  - kurs dający uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewn. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ( iso 9001:2008; iso 14001; iso 18001),
  - kurs kasjer walutowy.

Dodatkowo Biuro Karier organizuje warsztaty dedykowane dla każdego kierunku w ramach akcji "Wrzuć wiedzę na ruszt"

Wszystkie kursy kończą się egzaminem, a każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Studencie / Absolwencie!
Jeżeli uważasz, że istnieje potrzeba zorganizowania jakiegoś konkretnego szkolenia, bądź też chcesz sam podzielić się swoją wiedzą, zgłoś się do nas wspólnie zorganizujemy ciekawe przedsięwzięcie.

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK