KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Absolwenci wysoko oceniają PWSZ w Nysie

Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy opracowało raport przedstawiający opinie absolwentów z rocznika 2015/2016 w sprawie jakości kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Badanie losów zawodowych absolwentów prowadzimy nieprzerwanie od 2009 roku. W naszym województwie byliśmy pierwszą Uczelnią, która podjęła się tego zadania.

Na zakończenie studiów studenci wszystkich kierunków naszej Uczelni proszeni są o wypełnienie ankiety. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi, możemy poznać plany edukacyjne i zawodowe naszych absolwentów, a także ocenę Uczelni, której mury właśnie opuszczają.

  • 91,1% osób uważa, iż wiedza zdobyta na studiach będzie przydatna w ich przyszłej pracy zawodowej.
  • 82,7% respondentów wybrałaby PWSZ w Nysie, gdyby mieli oni wybierać uczelnię ponownie.
  • Absolwenci bardzo dobrze ocenili także swój kierunek studiów, aż 80,4% z nich dokonałoby tego samego wyboru, gdyby mogli wybierać kierunek ponownie.
  • 74% studentów podejmuje aktywność zawodową już w trakcie studiów.
  • 89% absolwentów zamierza podjąć pracę zgodnie z wykształceniem.

Badanie losów absolwentów jest jednym ze sposobów oceny i weryfikacji procesu kształcenia na uczelniach wyższych. Dzięki uzyskanym w ankietyzacji informacjom możliwe jest dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do wymagań rynku pracy, a także podnoszenie jakości kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dot. losów zawodowych absolwentów z rocznika 2015/2016.

Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy
PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów 2016

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK