KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta partnerska z University of Peloponeese w PWSZ w Nysie

W dniach 5- 6 września 2018 r. PWSZ w Nysie  gościła dr Ioannę Soultanę Kotsori z Instytutu Filologii z partnerskiego Uniwersytetu w Peloponeese. Wizyta została zorganizowana na podstawie umowy bilateralnej Programu Erasmus+ miedzy obiema Uczelniami w celu podtrzymania i rozwinięcia dotychczasowych kontaktów.

Podczas wizyty odbyło się miedzy innymi spotkanie z mgr Anną Opałką - Kierownikiem Działu Kontaktów Zewnętrznych i pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej, gdzie omówiono ofertę dydaktyczną uczelni oraz plany związane z realizacją Programu Erasmus+ w kolejnym roku akademickim. Nasz gość miał również okazję do zapoznania się z bazą dydaktyczną Uczelni oraz do zwiedzania miasta.

W ramach wizyty Dr Kotsori poprowadziła wykład w języku angielskim w I Liceum Ogólnokształcącym CAROLINUM w Nysie. Tematyka obejmowała zagadnienia związane z kulturą starożytnej Grecji, a szczególnie filozofii, teatru, zwyczajów i prawa.

Serdecznie dziękujemy dr Kotsori za przyjazd do naszej Uczelni, a uczniom Liceum Carolinum za udział w wykładzie.

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK