KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami!

Szanowni Państwo! Rusza kolejna edycja programu „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II - pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnością!

MODUŁ II – TO POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia. Jest to program PFRON, którego realizatorami są obecnie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Adresatami programu (MODUŁ II), są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę m.in. w szkole wyższej. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do opłaty za naukę (czesne) i dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (niepodlegające rozliczeniu).

Wniosek należy pobrać i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy-studenta.

Studenci zameldowani na stałe w powiecie nyskim, wnioski pobierają i składają w PCPR w Nysie ul. Piastowska 33 a (Tel. 77/ 448 25 34 (wnioski są do pobrania na stronie PCPR w Nysie w zakładce „Aktywny Samorząd”).

Termin naboru wniosków upływa 10.10. 2018 r. To dodatkowa pomoc finansowa dla Państwa, poza stypendiami z Uczelni!

Obszerna informacja o programie (Aktywny Samorząd – MODUŁ II) zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz stronach PCPR- ów.

Warto również zainteresować się programem AKTYWNY SAMORZĄD ”-MODUŁ I , którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji (forma pomocy to dofinansowanie w celu likwidacji barier).
Pomocą służy również Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nysie (tel. 77/40 90 865) .

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK