KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

AccessMedicine w dostępie testowym

Biblioteka zaprasza do zapoznania się z obszernymi zasobami wiedzy wydawcy McGrawHill w segmencie medycznym. W szczególności z flagowym produktem: platformą AccessMedicine.

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną do realizacji kompleksowego programu nauczania na Uniwersytetach Medycznych. Pomaga studentom oraz wykładowcom w szybkim i skutecznym wyselekcjonowaniu pożądanych, specjalistycznych informacji z publikacji książkowych, encyklopedii i innych źródeł fachowej wiedzy. Jest zarówno zasobem wiedzy, jak i narzędziem diagnostycznym.

Użytkownik ma dostęp do:

 • na bieżąco aktualizowanych tytułów książek (e-books) – aktualnie 125 tytułów - w tym do kluczowych pozycji takich jak:
  • Harrison’s Online
  • The Color Atlas of Family Medicine
  • CURRENT Medical Diagnosis & Treatment
  • Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine
  • Hurst’s The Heart
  • LANGE Basic & Clinical Science Library
  • Principles and Practice of Hospital Medicine
  • Schwartz’s Principles of Surgery
  • Tintinalli’s Emergency Medicine
  • Williams Obstetrics
 • bogatej biblioteki multimedialnej z ponad 700 materiałami, w tym ponad 250 filmami instruktażowymi w aspekcie diagnostyki i procedur medycznych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, nagrań audio i animacji - specyfikacja w załączniku (Images, Video & Audio)
 • narzędzia do diagnostyki różnicowej (DDx – Diagnosaurus®)
 • najnowszych wytycznych w zakresie badań przesiewowych, medycyny prewencyjnej
 • testów diagnostycznych – w tym laboratoryjnych – z komentarzem klinicznym (DX tests)
 • międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines)
 • zestawu pytań i odpowiedzi przygotowujących do międzynarodowych egzaminów zawodowych - zestaw USML Easy Lite (100 przykładowych pytań testowych)
 • monografii leków (Drugs)
 • studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence-based medicine (Case Files)
 • zwięzłych odpowiedzi (Quick Answers).

Publikacje na platformie zawierają szereg rozdziałów niepublikowanych w wersji drukowanej i są oznaczone literą ‘e’. 

 

Zasoby są dostępne na platformie:

https://accessmedicine.mhmedical.com/

Dostęp testowy jest aktywny do 08.11.2018 r.

Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej Uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK