Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Double Diploma w PWSZ w Nysie

Ośmiu studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie z powodzeniem obroniło w środę, 26 lutego, podwójny dyplom. Wszystko to w ramach programu Double Diploma, czyli dwunarodowego polsko – niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universitat (dawniej Hochschule Lausitz). Program ten zakłada kształcenie studenta w obu szkołach wyższych, a w efekcie otrzymanie dwóch odrębnych dyplomów - polskiej i niemieckiej uczelni.

Do obrony przystąpiło ośmiu studentów. Tematyka tegorocznych prac dyplomowych dotyczyła rewitalizacji Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Studenci bronili swoje prace w dwóch językach – polskim i niemieckim przed komisją złożoną z przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i  Branderburgische Technische Universitat. Promotorami prac dyplomowych byli: dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, docent PWSZ w Nysie oraz prof. dipl. - Ing. Karl Plaastrotmann  z BTU z Niemiec.  Recenzentką prac była  dr inż. arch. Grażyna Lasek z PWSZ w Nysie. Wszyscy dyplomanci pomyślnie zdali egzamin i tym samym uzyskali tytuł inżynierach architekta.

Program Double Diploma jest to program dwunarodowego polsko – niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i  Branderburgische Technische Universitat (dawniej Hochschule Lausitz). Program ten zakłada kształcenie studenta w obu szkołach wyższych, a w efekcie otrzymanie dwóch odrębnych dyplomów - polskiej i niemieckiej uczelni.

Tok nauki jest zgodny z założeniami programu dwujęzycznych studiów. Żacy z PWSZ z Nysie realizują dwa semestry (semestr 4 i 5) oraz trzy miesięczne praktyki zawodowe w Niemczech.

Podobnie dzieje się w przypadku studentów niemieckich,  którzy realizują swoje studia i praktyki w Polsce. Różnica polega jedynie na tym, że żacy z Niemiec przyjeżdżają na studia do PWSZ w Nysie w semestrze 5 i 6.

Żeby móc uczestniczyć w programie Double Diploma studenci polscy muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego, a niemieccy języka polskiego. Umiejętność ta powinna być  potwierdzona certyfikatem językowym.

Dodajmy, że żacy z Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie mają możliwość zdobycia dwóch dyplomów w ramach jednego toku studiów od roku akademickiego 2008/2009. Wtedy to pierwsi studenci z Nysy rozpoczęli kształcenie w ówczesnej Hochschule Lausitz. Było to dziesięciu studentów.  

Warty uwagi jest także fakt, że absolwenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie posługujący się podwójnym dyplomem mogą podjąć pracę na terenie obu krajów, jak również podjąć studia magisterskie na wybranej uczelni w Polsce lub w Niemczech.

Ponadto, PWSZ w Nysie daje swoim absolwentom możliwość wyjazdu na staże. W minionym roku z takiej opcji skorzystało kilkoro absolwentów, którzy w ramach projektu  Leonardo da Vinici wyjechało na staże absolwenckie do firm w Hiszpanii i na Malcie. Taka oferta będzie także w tym roku w ramach nowego programu Erasmus +, który realizowany jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

Posłuchaj!

Mówi Dagmara Bojda z Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie
(Nagranie - Dorota Kłonowska, Radio Opole)

Mówi dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, doc. PWSZ w Nysie

 

Zobacz materiał przygotowany przez TVP.
Informacja został wyemitowana w Kurierze Opolskim w dniu 26.02.2014 rok.

Bartosz Bukała
rzecznik prasowy uczelni

Opublikowano: 27-02-2014

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK