KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Ruszyły warsztaty studenckie w ramach konferencji

W dniu 08.03.2018r. rozpoczęto drugi etap przygotowań do warsztatów w ramach konferencji „Piękno w architekturze”, która odbędzie się na początku czerwca br. w Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie. Uzupełnia on działania w aspekcie planistycznym i urbanistycznym realizowane od lutego 2018r. przez studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie. Efektem tych prac jest obecnie tworzenie przez studentów III roku koncepcji projektowej zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu opracowania.

Etap drugi przeprowadzono z kolei w aspekcie krajobrazowym. Wykonano wizję lokalną na terenie rzeźni w Nysie, w której udział wraz opiekunami wzięli studenci kierunku architektura krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocławski Instytut Architektury Krajobrazu włączył się aktywnie we współtworzenie warsztatów i objął patronatem całość przedsięwzięcia. Wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Lwowskiej i naszym Instytutem Architektury i Urbanistyki, stanowi trzon organizacyjny warsztatów. Przedsięwzięcie jest rozłożone na kilka etapów, a finał wydarzenia przypadnie podczas konferencji. W wizji uczestniczyli m.in. dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. Janusz Gubański, Architekt Nysy inż. arch. Roman Jabłoński oraz dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. nadzw. i doc. dr. inż. arch. Konrad Dobrowolski (przewodniczący komitetu organizacyjnego warsztatów).

Warto wspomnieć, że jest to kolejna wizyta związana z warsztatami. Pierwsza odbyła się w dniu 14.02.2018r. i wzięli w niej udział m.in.: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak, Wice Burmistrz Nysy Marek Rymarz, Architekt Nysy inż. arch. Roman Jabłoński oraz dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. nadzw. i doc. dr. inż. arch. Konrad Dobrowolski.

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK