KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Potencjał kadry naukowej – prof. Tomasz Malczyk

Dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. nadzw. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie uzyskał uprawnienia do sporządzania projektów  planów  zagospodarowania  przestrzennego  województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego, na podstawie art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r.). 

Postępowanie obejmowało ukończenie studiów podyplomowych w Instytucie Projektowania Miast i Regionów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz pracę badawczo-aplikacyjną pt. „Lokalizacja farm wiatrowych jako generator konfliktów przestrzennych. Analiza uwarunkowań planistycznych i rekomendacje do procesu inwestycyjnego”, której promotorem był prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak. Uzyskane kompetencje są tożsame z dotychczasowym profilem naukowo-badawczym obejmującym dziedzinę nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Jednoczenie dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. nadzw. w 2017 r. został powołany na stanowisko redaktora tematycznego w kolegium redakcyjnym kwartalnika „ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU LANDSCAPE ARCHITECTURE” (czasopismo punktowane na liście MNiSW). W latach 2014-2017 był również recenzentem tego czasopisma naukowego.

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK