KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Międzynarodowe warsztaty studenckie
Dydaktyka-Utylitarność-Praktyka 2018

W dniach 4-8 czerwca 2018 r., w Nysie, odbyły się międzynarodowe warsztaty studenckie, zorganizowane w ramach projektu URBANARCH DENSITY LAB - NYSA 2018. 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Nysie, reprezentowanym przez architekta miasta Nysy, Romana Jabłońskiego i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, udało się zorganizować międzynarodowe warsztaty studenckie. To tygodniowe spotkanie odbyło się jako panel praktyczny dla organizowanej w dniach 6-7.06.2018 Konferencji „Piękno w architekturze”.

Studenci reprezentowali następujące kraje: Polskę, Ukrainę, Kosovo, Bośnię i Turcję.

Uczestnicy warsztatów URBANARCH DENSITY LAB - NYSA 2018 podjęli do opracowania koncepcyjnego, związanego z rewitalizacją zdegradowanej przestrzeni miejskiej, trzy tematy:

  1. „Rzeźnia” - koncepcję rewitalizacji obiektów starej rzeźni nyskej, przy ul. Bema
  2. „Ogrody” - rewitalizację krajobrazu poindustrialnego kwartału miejskiego – rzeźnia + tereny kolejowych ogrodów działkowych
  3. „Stadion” – koncepcję planistyczną na zasadzie korekty istniejącego MPZP dla terenu od przyrzecznych  terenów przy rzeźni do starego stadionu miejskiego.

Pracę podzielono pomiędzy trzy grupy tematyczne. Temat roboczo nazwany "Ogrodami" oraz temat „Rzeźni” opracowywały 4 grupy studentów. Temat „Stadion” opracowały 2 grupy- pozostawiając jako efekt swojej pracy około 10 opracowań koncepcyjnych MPZP.  

Bardzo intensywną pracę rozpoczęto wizją lokalną na terenie samej rzeźni, jak i okolicy. Zwiedzono zakład oraz jego piwnice. Następnie rozpoznano otoczenie rzeźni od strony torowisk dworca kolejowego.  Analiza tkanki tej części miasta Nysy w sposób ponadprzeciętny zorientowała uczestników w skali problemu wizytowanych miejsc i pozwoliła energicznie zabrać się do opracowania idei projektowych.

Równocześnie we wszystkich grupach stale toczyła się dyskusja dotycząca rozwiązań, zapisywana w każdy możliwy sposób. Studenci pracowali znanymi sobie, analogowymi metodami roboczymi, przede wszystkim opierając się na rysunkach odręcznych i modelowaniu przestrzeni na modelach roboczych. Praca była przerywana prezentacjami roboczymi, po nich wymianą uwag i poglądów.

Organizatorzy świetnie przygotowali bazę dla warsztatów - między innymi tworząc w dużej skali dwa modele terenów otaczających kwartały oraz wydawnictwo przed warsztatowe w formie drukowanej - katalog, która zawierała wszystkie potrzebne do procesu projektowego materiały, m.in. dogłębne analizy, przykłady rozwiązań podjętych wcześniej w ramach prac powarsztatowych oraz studenckich prac dyplomowych.

W efekcie pięciodniowej pracy studentów, tworzących pod kierownictwem i opieką merytoryczną zaproszonych wykładowców w czterech międzynarodowych grupach roboczych, powstało tyleż niezależnych koncepcji zagospodarowania obydwu zdegradowanych przestrzeni Nysy.

Prezentacja finalna efektów spotkania zakończona została dyskusją, z której bezsprzecznie wynikało zadowolenie z osiągniętych wyników. Był to dla zgromadzonej kadry naukowej dobry prognostyk na przyszłą współpracę pomiędzy Uczelnią, a władzami miasta Nysy, a dla studentów fantastyczny czas spotkań w międzynarodowym środowisku.

Opiekę nad merytoryczną stroną warsztatów i koordynacją spotkania ze strony Instytutu Nauk Technicznych, kierunku Architektura, PWSZ w Nysie zapewnił dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, doc. PWSZ w Nysie. Studentów wspierał  cennymi uwagami dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie, który dzielił się posiadaną wiedzą dotyczącą m.in. aspektów planistycznych i architektonicznych.

Pracę studentów wsparli swoją obecnością m.in.:

Professor Associate PhD Shaul Ameen z Indian Institute of technology w Kanpur, Indie,

Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – ekspert Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka – ekspert Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

Dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

PWSZ w Nysie reprezentowali studenci (w kolejności dowolnej):

Furkan Kaan Arslan, Weronika Brożyna, Tringa Hasbahta, Kasia Hermann, Wioleta Rał, Edmonda Bytyqi, Nazar Boichuk, Mariusz Czop, Anna Pastuszka, Remek Marmon, Rinor Rushiti, Mustafa Dokugan Durmus,  Martyna Gromek, Ivan Andreiko, Muge Ozkan.

Osiągnięcie tak spektakularnego efektu było możliwe tyko dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji kierujemy na ręce Pana Rektora PWSZ, który wspomógł całość spotkania dofinansowaniem 6000 zł, przeznaczonym na materiały wykorzystane podczas warsztatów i wydruki. Pan Kanclerz oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej, z Panią Kierownik mgr A. Opałką na czele, pomogło w zorganizowaniu części gastronomicznej. Pracownia drukarska AKpress Pana Pawła Kaszuby, dała możliwość zrealizowania wydruków na czas prezentacji – wydruki jak przy okazji każdych warsztatów Pan Paweł drukował po godzinach swojej pracy. Studenci specjalne podziękowania kierują na ręce firmy Pana Cichewicza, który karmił nas codziennie pysznymi delicjami.

doc. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski

 

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK