KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Staż w Biurze Urbanistycznym ECOLAND we Wrocławiu

W ramach stażu pn. „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych“ (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), którego przedmiotem jest odbywanie stażu przez nauczyciela akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w przedsiębiorstwie (instytucji) w celu nabycia praktycznych kompetencji w zakresie przekazywanej studentom wiedzy, podjęto współprace z Biurem Urbanistycznym ECOLAND we Wrocławiu.

Program stażu obejmuje m.in. szczegółową analizę procedur planistycznych, metodologii sporządzania planu, narzędzi planistycznych, a także aktywne uczestniczenie we wszystkich fazach procesu planowania przestrzennego w oparciu o realne działania przedsiębiorstwa. W stażu uczestniczą prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Malczyk i doc. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski.

Jednym z ostatnich działań, które zgodnie z wcześniej opracowanym przez Przedsiębiorcę planem stażu zostało wskazane do realizacji, było uczestniczenie w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice, w województwie dolnośląskim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 26.07.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19 (kamieniczki), odbyły się konsultacje głównego wykonawcy planu miejscowego (opiekuna stażu) z interesariuszami.

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK