KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Warsztaty z Pracodawcami

W dniu 7 grudnia 2018 roku studenci kierunku Architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami, które prowadziła Pani mgr prawa Kamila Wojnarowska. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.

  • Podczas zajęć studentom została przybliżona specyfika funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  • Zostały omówione poszczególne etapy postępowania administracyjnego,
  • Studenci zostali zapoznani z wybranymi artykułami Kodeksu postępowania administracyjnego, które mają znaczenie dla projektanta w procesie inwestycyjnym,
  • Słuchaczom została przybliżona kwestia odpowiedzialności, jaką może ponieść projektant przy wykonywaniu zawodu,
  • Dodatkowo na podstawie przykładów studentom została wstępnie przedstawiona różnica pomiędzy istotnymi a nie istotnymi odstępstwami przy realizacji obiektu budowlanego,
  • Omówiono również rodzaje samowoli budowlanych, sposób postępowania przy ich legalizacji.
 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK